Vergunning nodig?

Heb je een vergunning nodig voor je nieuwe tuin?

In de droombeelden voor je nieuwe tuin zie je naast de beplanting misschien ook een tuinhuis, een zwembad, ruim terras, een zwembad – of vijver. Die elementen geven meerwaarde aan je tuin, maar de overheid heeft in sommige gevallen graag een zegje of je ze al dan niet mag bouwen of aanleggen. Dat betekent dus dat er een melding moet gebeuren en soms zelfs een vergunning dient aangevraagd te worden.

Een vergunning aanvragen vraagt meer tijd en werk en heeft dus invloed op de doorlooptijd en kostprijs van je tuin.

Informeer je al eens op de website ‘omgevingsloket vlaanderen’ van de Vlaamse overheid om na te gaan welke van je ideeën wel of niet vergunningsplichtig zijn. Zo weet je voor de eerste gesprekken al goed waar je aan toe bent.